หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบล
วัดเขากา
ศาสนสถานศรัทราของชาวประชา
ในตำบลตากฟ้า
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผลิตภัณฑ์สินค้างานผีมือจากชาวบ้านตากฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูบเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.เกยไชย   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกยไชย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๗ จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.พระนอน   ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖(๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเบน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (จำนวน 11 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองเบน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (จำนวน 11 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ) 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   เครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ( 125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน (ตามราคาท้องถ่ิ่น ) 2 ตู้ 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณบ้านสระงาม หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่อบต.กำหนด ) 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบที่อบต.กำหนด ) 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณหน้าวัดหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหวายซอย ๓ หมู่ที่ ๒ 30 พ.ค. 2566
ทม.ชุมแสง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทม.ชุมแสง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,673