หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบล
วัดเขากา
ศาสนสถานศรัทราของชาวประชา
ในตำบลตากฟ้า
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผลิตภัณฑ์สินค้างานผีมือจากชาวบ้านตากฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


อบต.ตากฟ้า ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในพื้ [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 2,4,5 [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 1,5,7 [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 2,7,8 [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


ร่วมพิธีถวายราชสักการะและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ [ 6 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 42 


ธนาคารขยะรีไซเคิล ฌาปนกิจสงเคราะห์ อบต.ตากฟ้า มอบเงินให้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากกา [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 79 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 37 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 2, [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 33 


อบต.ตากฟ้า พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัว ใ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 39 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 53 


อบต.ตากฟ้า ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 [ 22 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
 
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ #เลื่อน การรับซื้อขยะรีไซเคิล ของธนาคารขยะรีไซเคิล (ฌาปนกิจสงเ [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
🔴ปฏิบัติตัวอย่างไร ภายหลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโ [ 17 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
📢ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
📌แนวทางมาตรการในการจัดกิจกรรมทางสังคม [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
 
 


ซื้อจัดซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ (จำนวน ๒ รายการ) องค์กา [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง ยี [ 6 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบริเวณกลางหมู่บ้ [ 7 เม.ย. 2565 ]

 
   
 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้งที่ 2-2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.กลางแดด บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.วังม้า [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน เกษตรเขาดิน ผลผลิตปลอดภัย [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 

 
 
ที่ นว 0023.5/10848 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10459 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว792 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว793 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10668 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๓ - ๔  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว10476 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่4/2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10477 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10479 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10480 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10471 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10472 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10470 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10469 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10468 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10466 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว10492 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10573 ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/ว778 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
นว 0023.3/ว777 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10376 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
 
 
การชำระภาษีโรงเรือน (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 76  ตอบ 1  
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (16 มิ.ย. 2564)    อ่าน 6691  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 2916  ตอบ 3  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 
 
 
สายตรงนายก
093-139-1711
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต. ตากฟ้า
facebook
อบต. ตากฟ้า
อบต. ตากฟ้า
 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
CLICK