หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณใ้ห้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ตากฟ้า [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)