หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบล
วัดเขากะลา
ศาสนสถานศรัทราของชาวประชา
ในตำบลตากฟ้า
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผลิตภัณฑ์สินค้างานผีมือจากชาวบ้านตากฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 

 
โครงการกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลตากฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2561  
 

เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลตากฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารประชุมนักท่องเทียว บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเด็กและเยาวชนตำบลตากฟ้า หมู่ที่ 1-8, คณะกรรมการศูนย์เยาวชนตำบลตากฟ้า, ทีมคณะวิทยากร, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมจำนวน 46 คน เข้าร่วมโครงการฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 14.06 น. โดย คุณ กฤษฎา ศรีทอง

ผู้เข้าชม 1500 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/198

ลำดับภาพที่ 2/198

ลำดับภาพที่ 3/198

ลำดับภาพที่ 4/198

ลำดับภาพที่ 5/198

ลำดับภาพที่ 6/198

ลำดับภาพที่ 7/198

ลำดับภาพที่ 8/198

ลำดับภาพที่ 9/198

ลำดับภาพที่ 10/198

ลำดับภาพที่ 11/198

ลำดับภาพที่ 12/198

ลำดับภาพที่ 13/198

ลำดับภาพที่ 14/198

ลำดับภาพที่ 15/198

ลำดับภาพที่ 16/198

ลำดับภาพที่ 17/198

ลำดับภาพที่ 18/198

ลำดับภาพที่ 19/198

ลำดับภาพที่ 20/198

ลำดับภาพที่ 21/198

ลำดับภาพที่ 22/198

ลำดับภาพที่ 23/198

ลำดับภาพที่ 24/198

ลำดับภาพที่ 25/198

ลำดับภาพที่ 26/198

ลำดับภาพที่ 27/198

ลำดับภาพที่ 28/198

ลำดับภาพที่ 29/198

ลำดับภาพที่ 30/198

ลำดับภาพที่ 31/198

ลำดับภาพที่ 32/198

ลำดับภาพที่ 33/198

ลำดับภาพที่ 34/198

ลำดับภาพที่ 35/198

ลำดับภาพที่ 36/198

ลำดับภาพที่ 37/198

ลำดับภาพที่ 38/198

ลำดับภาพที่ 39/198

ลำดับภาพที่ 40/198

ลำดับภาพที่ 41/198

ลำดับภาพที่ 42/198

ลำดับภาพที่ 43/198

ลำดับภาพที่ 44/198

ลำดับภาพที่ 45/198

ลำดับภาพที่ 46/198

ลำดับภาพที่ 47/198

ลำดับภาพที่ 48/198

ลำดับภาพที่ 49/198

ลำดับภาพที่ 50/198

ลำดับภาพที่ 51/198

ลำดับภาพที่ 52/198

ลำดับภาพที่ 53/198

ลำดับภาพที่ 54/198

ลำดับภาพที่ 55/198

ลำดับภาพที่ 56/198

ลำดับภาพที่ 57/198

ลำดับภาพที่ 58/198

ลำดับภาพที่ 59/198

ลำดับภาพที่ 60/198

ลำดับภาพที่ 61/198

ลำดับภาพที่ 62/198

ลำดับภาพที่ 63/198

ลำดับภาพที่ 64/198

ลำดับภาพที่ 65/198

ลำดับภาพที่ 66/198

ลำดับภาพที่ 67/198

ลำดับภาพที่ 68/198

ลำดับภาพที่ 69/198

ลำดับภาพที่ 70/198

ลำดับภาพที่ 71/198

ลำดับภาพที่ 72/198

ลำดับภาพที่ 73/198

ลำดับภาพที่ 74/198

ลำดับภาพที่ 75/198

ลำดับภาพที่ 76/198

ลำดับภาพที่ 77/198

ลำดับภาพที่ 78/198

ลำดับภาพที่ 79/198

ลำดับภาพที่ 80/198

ลำดับภาพที่ 81/198

ลำดับภาพที่ 82/198

ลำดับภาพที่ 83/198

ลำดับภาพที่ 84/198

ลำดับภาพที่ 85/198

ลำดับภาพที่ 86/198

ลำดับภาพที่ 87/198

ลำดับภาพที่ 88/198

ลำดับภาพที่ 89/198

ลำดับภาพที่ 90/198

ลำดับภาพที่ 91/198

ลำดับภาพที่ 92/198

ลำดับภาพที่ 93/198

ลำดับภาพที่ 94/198

ลำดับภาพที่ 95/198

ลำดับภาพที่ 96/198

ลำดับภาพที่ 97/198

ลำดับภาพที่ 98/198

ลำดับภาพที่ 99/198

ลำดับภาพที่ 100/198

ลำดับภาพที่ 101/198

ลำดับภาพที่ 102/198

ลำดับภาพที่ 103/198

ลำดับภาพที่ 104/198

ลำดับภาพที่ 105/198

ลำดับภาพที่ 106/198

ลำดับภาพที่ 107/198

ลำดับภาพที่ 108/198

ลำดับภาพที่ 109/198

ลำดับภาพที่ 110/198

ลำดับภาพที่ 111/198

ลำดับภาพที่ 112/198

ลำดับภาพที่ 113/198

ลำดับภาพที่ 114/198

ลำดับภาพที่ 115/198

ลำดับภาพที่ 116/198

ลำดับภาพที่ 117/198

ลำดับภาพที่ 118/198

ลำดับภาพที่ 119/198

ลำดับภาพที่ 120/198

ลำดับภาพที่ 121/198

ลำดับภาพที่ 122/198

ลำดับภาพที่ 123/198

ลำดับภาพที่ 124/198

ลำดับภาพที่ 125/198

ลำดับภาพที่ 126/198

ลำดับภาพที่ 127/198

ลำดับภาพที่ 128/198

ลำดับภาพที่ 129/198

ลำดับภาพที่ 130/198

ลำดับภาพที่ 131/198

ลำดับภาพที่ 132/198

ลำดับภาพที่ 133/198

ลำดับภาพที่ 134/198

ลำดับภาพที่ 135/198

ลำดับภาพที่ 136/198

ลำดับภาพที่ 137/198

ลำดับภาพที่ 138/198

ลำดับภาพที่ 139/198

ลำดับภาพที่ 140/198

ลำดับภาพที่ 141/198

ลำดับภาพที่ 142/198

ลำดับภาพที่ 143/198

ลำดับภาพที่ 144/198

ลำดับภาพที่ 145/198

ลำดับภาพที่ 146/198

ลำดับภาพที่ 147/198

ลำดับภาพที่ 148/198

ลำดับภาพที่ 149/198

ลำดับภาพที่ 150/198

ลำดับภาพที่ 151/198

ลำดับภาพที่ 152/198

ลำดับภาพที่ 153/198

ลำดับภาพที่ 154/198

ลำดับภาพที่ 155/198

ลำดับภาพที่ 156/198

ลำดับภาพที่ 157/198

ลำดับภาพที่ 158/198

ลำดับภาพที่ 159/198

ลำดับภาพที่ 160/198

ลำดับภาพที่ 161/198

ลำดับภาพที่ 162/198

ลำดับภาพที่ 163/198

ลำดับภาพที่ 164/198

ลำดับภาพที่ 165/198

ลำดับภาพที่ 166/198

ลำดับภาพที่ 167/198

ลำดับภาพที่ 168/198

ลำดับภาพที่ 169/198

ลำดับภาพที่ 170/198

ลำดับภาพที่ 171/198

ลำดับภาพที่ 172/198

ลำดับภาพที่ 173/198

ลำดับภาพที่ 174/198

ลำดับภาพที่ 175/198

ลำดับภาพที่ 176/198

ลำดับภาพที่ 177/198

ลำดับภาพที่ 178/198

ลำดับภาพที่ 179/198

ลำดับภาพที่ 180/198

ลำดับภาพที่ 181/198

ลำดับภาพที่ 182/198

ลำดับภาพที่ 183/198

ลำดับภาพที่ 184/198

ลำดับภาพที่ 185/198

ลำดับภาพที่ 186/198

ลำดับภาพที่ 187/198

ลำดับภาพที่ 188/198

ลำดับภาพที่ 189/198

ลำดับภาพที่ 190/198

ลำดับภาพที่ 191/198

ลำดับภาพที่ 192/198

ลำดับภาพที่ 193/198

ลำดับภาพที่ 194/198

ลำดับภาพที่ 195/198

ลำดับภาพที่ 196/198

ลำดับภาพที่ 197/198

ลำดับภาพที่ 198/198
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
056-009-711
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10