หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
              1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน 1  ตำแหน่ง
              2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
         หากท่านใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) , สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) , หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชามายังองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ให้ทราบเพื่อประกกกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 10.14 น. โดย Napawan ch

ผู้เข้าชม 269 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player