หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การประหยัดพลังงาน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2