หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2