หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
O15 รายงานผลการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค (น้ำดื่ม) ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
O15 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเอง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2