หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
O15 รายงานผลการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค (น้ำดื่ม) ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2