หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายฐกฤต ขุยรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า
โทร : 0979842105
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางจุฑารัตน์ จิ๋วมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-204-7199
นางสาวกัญญาพัชญ์ ขำมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0652380771
นายฐกฤต ขุยรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0979842105